Priser pr. person for sæson forår 2024
Børn 230 kr
Senoior 60+ 230 kr
Aqua Gym senior 275 kr
Livredder 350 kr

2013


Formandsberetning - Sæson 2012/2013 

 

Som ny formand har der været en hel del at sætte sig ind i. Denne sæson har været under fokus i lang tid. I februar 2012 fik vi en endelig godkendelse af, at Vejle Kommune underskrev en ny 5 årig kontrakt med Vingsted hotel- og konferencecenter, som nu løber til udgangen af 2016. Dette indebar, at vi i større grad skulle lade svømmeklubben Triton fra Vejle, få mere tid i Vingsted Svømmehal. I foråret 2012 indgik vi et kompromis mellem Triton og Vingsted Svømmeklub om, at Triton overtog det store bassin hver mandag frem til kl. 20.00. Til gengæld trak Triton sig om tirsdagen, og derved kunne vi starte tidligere end hidtil om tirsdagen.  Mandag har i mange år været én af de mest aktive dage med rigtig mange svømmere. Derfor var der spænding op til sæsonstart, om dette ville kunne ses på medlemstilgangen. Hvorvidt dette omskifte er årsagen, eller det skyldes andre forhold, er det et faktum, at vores medlemsantal er faldet med 136 personer fra 815 til 679. Dette er naturligvis beklageligt, og vi må tage kampen op med at genskabe vores tidligere størrelse under de nuværende vilkår.  

Sidste vintersæson blev efterfulgt af 3 pensionisthold og et livredderkursus. Langt de fleste instruktører deltog og blev livreddere sammen med nogle regulære medlemsdeltagere. Ved Åbent Hus arrangementet sidst i august 2012 var der ganske god tilstrømning, hvilket er meget positivt. Efterårsperioden har fungeret fint uden større problemer, end vi i fællesskab har kunnet løse hen ad vejen. Året afsluttedes traditionen tro med dans om det flydende juletræ, til stor glæde for alle.  

Forårsperioden som har forløbet fint er ved at synge på sidste vers. Distancesvømningen er netop overstået med stor succes, og i år har 228 personer deltaget og svømmet tilsammen 209,5 km. Som noget nyt har vi inviteret alle vores medlemmer og deres husstand til Lalandia i Billund. Tilmeldingsfristen er netop overstået, og vi forventer at kunne byde 628 personer indenfor i Aquadome søndag d. 17. marts. Lige efter påsken opstarter sommersæsonen med livredderkursus og pensionisthold. I august måned vil vi endnu engang invitere alle interesserede til Åbent Hus i Vingsted Svømmehal. 

Som noget nyt har vi oprettet Vingsted Svømmeklub på Facebook, hvor vi løbende holder vores medlemmer opdateret. Dette tiltag er gjort for at følge tiden og tendensen som vi lever i, samt for at have en tættere dialog med vores medlemmer – dags dato er vi oppe på 71 personer som følger os. Da vi allerede nu ved at flere instruktører ikke fortsætter til næste sæson, har vi opslået på såvel Facebook og i svømmehallen, at vi mangler nye instruktører – Dette har indtil videre kun affødt meget få henvendelser.   

Til slut vil jeg godt takke alle instruktører for deres indsats og gode omgang hinanden imellem i indeværende år – med håbet om et fortsat godt samarbejde i næste sæson 2013/2014. 
 

Formand for Vingsted Svømmeklub - Brian Grøndahl 

Sæsonlængde forår 2024
Uge 14 til og med uge 24
Kalender
Besøg vores side
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312