Priser pr. person for sæson forår 2024
Børn 230 kr
Senoior 60+ 230 kr
Aqua Gym senior 275 kr
Livredder 350 kr

2014


Formandsberetning for Vingsted Svømmeklub 2013/2014

Sæsonen 2013/2014 er nu ved at være slut, med kun 2 gange tilbage. Sidste år sluttede godt af med en tur i Lalandia for alle interesserede medlemmer og deres husstand. Vi var ca. 600 og vi modtog stort set kun positive tilbagemeldinger på dagen, så det var dejligt. Den sidste gang blev traditionen tro afholdt med fri leg i bassinerne

Forårssæsonen forløb fint med pensionisthold og babysvømning om formiddagen samt livredningstræning om aftenen om onsdagen.
Tilmeldingerne til 13/14 sæsonen startede op med få dages forsinkelse og forløb ganske godt. Sæsonopstarten var præget af til dels af stor tilgang af nye hjælpetrænere samt pludselig afbud fra ellers sikre kort i instruktør/hjælpeinstruktørstaben. Efterårsperioden har haft nogle overskyggende problemer med specielt koldt vand i bruserne som har trukket store veksler på tålmodigheden hos vores medlemmer. Problemet er endnu ikke løst helt, men heller ikke glemt. Efterårsperioden blev som vanligt afsluttet med sang og dans om juletræet, til stor glæde for såvel børn som unge.
Forårsperioden har igen haft problemer med brusevandet, men i mindre omfang. Her i februar blev vi medlem af Dansk Svømmeunion, som et supplement/sidestykke til DGI. Vi har her til distancesvømning forsøgt os med DS´s Aquachamp-mærker til børnene i det lille bassin. Et nyt pust som har givet positive tilbagemeldinger.

Sidste sæson havde vi 678 medlemmer, som historikken taget i betragtning var skuffende. Om dette skyldtes den store om rokering med tilgængelige tider i svømmehallen er uvist. Der blev derfor sat som målsætning for kommende sæson, at vi skulle have en betragtelig medlemstilgang, Ved årsskiftet 13/14 hvor medlemsantallet opgøres, kunne vi konstatere at vi har 832 medlemmer, hvilket er en fremgang på 150 medlemmer eller 22%. Det er et ubestrideligt fantastisk resultat og stærkt tilfredsstilende. Om det kontingentnedsættelsen har haft indflydelse på dette er uvist. Vi skal nu have for øje at vi får fastholdt dem så de ikke kun bliver til låns. Vi har igangsat et proces hvor vi ønsker at tydeliggøre os mere både i Vingsted Svømmehal med instruktør og bestyrelsesoversigt samt på nettet på vores hjemmeside og facebookside, med strategi og målsætning. Dette arbejde pågår fortsat.

Sidste år oprettede vi os på Facebook. Dette har affødt en rigtig god platform for kommunikation med vores medlemmer og deres forældre. Dagsdato har vi 176 personer som følger os. Ligeledes sidste år fik vi lavet en ny flot hjemmeside som gik i luften kort før vores åbning for tilmeldinger i det nye administrationssystem Conventus. Dette har til sammenligning med tidligere programmer virket væsentligt bedre, til stor tilfredshed for hele bestyrelsen.
Årsregnskabet viser at vi er en solid forretning, hvilket gør at vi i stigende grad kan have fokus på at gøre det bedst muligt for vores medlemmer.
Her i foråret fik vi af Vingsted Fonden skænket en hjertestarter som hænger på gangen ude foran svømmehallen. Vi skal også fortsat have fokus på et godt forhold til Vingsted Hotel og konferencecenter, ikke på grund af gaven, men så vi ikke spiller os selv af banen.

Til slut vil jeg godt takke alle instruktører for deres rigtig gode indsats. Det gælder såvel for deres tjans vedr. undervisning af vores medlemmer og den gode tone der er imellem instruktørerne og de ny hjælpeinstruktører. Jeg håber vi kan videreføre dette gode samarbejde i den kommende sæson 2014/2015

Formand for Vingsted Svømmeklub
Brian Grøndahl
Sæsonlængde forår 2024
Uge 14 til og med uge 24
Kalender
Besøg vores side
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312