Priser pr. person for sæson forår 2024
Børn 230 kr
Senoior 60+ 230 kr
Aqua Gym senior 275 kr
Livredder 350 kr

2015


Formandsberetning for Vingsted Svømmeklub 2014/2015

Vingsted Svømmeklubs vintersæson er nu ved at være til ende. Sidste års sæson blev efterfulgt af de obligatoriske pensionisthold om onsdagen, samt med livredningstræning. Her bestod alle dem, som gik op til prøven. Vores tilmelding til vintersæsonen 2014/2015 åbnede den første juni kl 12. Efter få minutter var de første hold fyldt op, og tilmeldingen gik ganske fortrinlig herefter. I denne sæson udbød vi 64 ugentlige hold. Alle blev oprettet og gennemført til sæsonafslutningen. Forinden og i løbet af denne sæson, har vi opgraderet vores trænerstab, så der på næsten alle hold har været hjælpertræner, og på flere hold, 2 hjælpetrænere. Dette har haft til hensigt at aflaste instruktørerne, samt at indlemme flere medarbejdere i svømmeklubben, så vi ikke er så sårbar for naturlig afgang. Vi er i dag 25 aktive medarbejdere i Vingsted Svømmeklub, som alle er en del af trænerteamet.

Den 6. oktober 2014 deltog vi for første gang i Dansk Svømmeunions ”Danmark svøm langt - Den Store Svømmedag” i 6 timer skulle der tilbagelægges så mange meter som mulig. Det blev en forrygende debut. Med hjælp fra Vejle Svømmeklub Tritons tilstedeværelse fik vi en 2. plads med 315 km – kun overgået af Ballerup. Præmiepengene samt øvrige indtægter fra dagen, gjorde at vi kunne donere 4125 kr til Børnehjertefonden. Dette arrangement vil helt sikkert blive en tilbagevendende tradition. Julen blev indledt med den traditionsrige dans om juletræet til glæde for store og små. Foråret har budt på bl.a. distancesvømning med i alt 263 deltagere og en tilbagelagt distance på 206 km.

Sidste års vintersæson havde vi 832 medlemmer, som var resultatet af en stor medlemsfremgang set i forhold til året før. I år har vi til årsskiftet noteret 895 medlemmer. At vi igen i år kan mønstre en medlemsfremgang er et virkelig flot resultat, og vidner om vores stærke position i lokalområdet. Vores udbredelse på Facebook er fortsat i pæn fremgang. Vi er dags dato oppe på 263 følgere, en stigning på over 50% i forhold til sidste år.

For første gang i en lang årerække prøver vi at udvide vores forårssæson. Dette sker med 9 hold om onsdagen – på nuværende tidspunkt er der god tilslutning til disse hold – men stadig ledige pladser.

Vi har her i foråret søsat en omfattende strukturændring af undervisningen. Dette går ud på at vi udarbejder en mere udførlig og detaljeret, målsætning for de enkelte hold. Dette kan instruktørerne bruge til at støtte sig op til, både nye som rutinerede instruktører. Der er her ikke tale om at fratage de enkelte instruktørers egen indflydelse og præg på undervisningen, men blot at forme nogle rammer for hvad hensigten med holdets undervisning skal mønte ud i. 

For leden viste en undersøgelse at kun hver anden unge kan svømme. Vi har dermed en stor opgave foran os, men samtidig også et stort medlemspotentiale. Vi skal derfor fortsat arbejde hårdt, til hver eneste lektion, for at sikre et højt kvalitetsniveau i undervisningen så vores renomme ude i vores opland fremstår som en seriøs og kompetent svømmeklub – og dermed attraktiv.

Jeg vil sluttelig rette en uforbeholden stor tak til alle hjælpetrænere og instruktører. Hver eneste uge møder de op med frisk mod og er klar til at levere en prisværdig indsats for at undervise børn, unge og ældre, til at blive bedre og mere tryg i vandet. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde til den kommende sæson.

Formand for Vingsted Svømmeklub
Brian Grøndahl
Sæsonlængde forår 2024
Uge 14 til og med uge 24
Kalender
Besøg vores side
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312