Priser pr. person for sæson forår 2024
Børn 230 kr
Senoior 60+ 230 kr
Aqua Gym senior 275 kr
Livredder 350 kr

2016


Formandsberetning for Vingsted Svømmeklub 2015/2016

Vingsted Svømmeklubs vintersæson 2015/2016 er netop afsluttet. Sidste vintersæson blev fulgt op af vores traditionelle forårssvømning med pensionistsvømning og livreddertræning. Derudover forsøgte vi for første gang i en lang årrække at udvide forårssæsonen med undervisningshold for børn. Vi udbød i alt 9 hold om onsdagen. Vi kan se tilbage på et succesfuldt tiltag, hvor der var stor efterspørgsel og næsten udsolgt på alle hold. Forårssæsonen bød på 199 medlemmer hvoraf de 127 var de nye hold – Et rigtig flot resultat, som vi alle kunne gå på sommerferie med. Sommerferien blev ud over restitution brugt til træning i åbent vand for de instruktører som ønskede det. Det blev afsluttet med deltagelse i Vejle Fjordsvøm hvor vi var 6 som deltog og gennemførte, med rigtig fine tider. Den ny vintersæson blev startet op sidst i august med et udbud på 65 ugentlige hold. Der har været rigtig flot tilslutning til holdene og vi kunne til årsskiftet indberette 885 medlemmer. Set i forhold til vores medlemstal på 895 sidste år – kan vi med stor glæde se tilfredsstillende på vores medlemsskare.

Som et nyt tiltag har vi inden sæsonopstarten fået udarbejdet læringsplaner for de forskellige undervisningshold. Dette har både til hensigt at give medlemmer og forældre hertil mulighed, for åbenhed over vores arbejde, og ikke mindst som et hjælpeværktøj til vores instruktører for at have nogle rammer man kan støtte sig til for hvad der forventes. Set i lyset af at vi for første gang forsøger at implementere så uddybende læringsplaner i et traditionspræget undervisningsform, føler vi at introduktionen er gået rigtig godt og er godt på vej til at blive implementeret på alle hold.

   Inden sæsonopstart lykkedes det os at blive udvalgt som samarbejdsklub vedr. Dansk Svømmeunion og GymDanmarks Tweens-forsøg. Vi har oprettet et hold for svømmere i alderen 9 -  14 år som ikke ønsker svømmeundervisning med fuld fokus på svømmefaglige og tekniske udfordringer. Derimod er der på dette hold mere fokus på det sociale i form af eks. vand-lege. Vi har været udfordret at holdet kun har haft 8 svømmere, og vil håbe på at vores fortsatte arbejde med holdet, kan få flere ind på holdet til næste år og dermed give større muligheder for de øvelser/lege som holdet kan udføre.

I efteråret gentog vi sidste års debut med deltagelse i Den Store Svømmedag. Sidste års andeplads blev udskiftet med en klokkeklar 1. plads i Danmark blandt de 38 deltagende svømmehaller/klubber. Med hjælp fra Vejle Svømmeklub Triton, nåede vi 700,6 km fordelt på 166 svømmere. Donationer, kaffe/kagesalg og præmiepenge resulterede i at vi kunne donere 15.570 kr. til Børnehjertefonden. – Noget vi alle er virkelig stolte af.

Året sluttede med den traditionsrige dans om det flydende juletræ, til sædvanlig glæde for børnene og de øvrige som deltog. Det nye år bød på distancesvømning.
Som et led i markedsføringen af svømmeklubben har vi valgt at indgå i Vejle-spillet. Vi har anskaffet os en plads på spillepladen, samt et spørgsmåls-kort med 5 spørgsmål om svømmeklubben. Spillet vil blive uddelt til instruktørerne samt et antal vil blive udloddet til Vingsted Svømmeklubs medlemmer.

Netop opmærksomhed om klubben er vigtig da vores nuværende lejeaftale med Vingsted hotel og konference udløber til årsskiftet. Vejle Kommune har endnu ikke forlænget aftalen, vi holder vejret og håber på det bedste.

Vi har gentaget successen med en udvidet forårssæson og i år udbudt 14 hold, som har rigtig flot tilslutning.

Sluttelig vil jeg rette en stor tak til klubbens 27 instruktører og hjælpetrænere for deres ihærdige indsats uge efter uge. Det er deres fortjeneste at klubben nyder så god lokal opbakning som den gør.  

Formand for Vingsted Svømmeklub – Brian Grøndahl
Sæsonlængde forår 2024
Uge 14 til og med uge 24
Kalender
Besøg vores side
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312