Priser pr. person for sæson forår 2024
Børn 230 kr
Senoior 60+ 230 kr
Aqua Gym senior 275 kr
Livredder 350 kr

2020


Formandsberetning for Vingsted Svømmeklub 2019/2020 – Februar 2020 

 

En markant sæson i Vingsted Svømmeklubs historie lakker mod enden. Afslutningen på sidste sæson med rekord lav medlemstal i de 5 forskellige svømmehaller som vi var fordelt i gik i det store og det hele som forventet. Grundet vores hjemløshed valgte vi kun at have forårssæson med babysvømning og livredningstræning. Forårssæsonen var dermed uden undervisning af børn, som vi ellers har haft de seneste år. Opstarten til den ny sæson valgte vi at udskyde til at vores ny hjemmebane i den nye Egtved Svømmehal ville blive indviet. Vi startede derfor op i uge 43. Det var som forventet en lidt hektisk start i helt nye omgivelser for såvel svømmere og trænere. Generelt kan vi kun være tilfreds med opstarten som på trods af de små bump på vejen er gået rigtig godt. Bestyrelsen havde besluttet at få lavet en T-shirt til alle medlemmer som blev uddelt den første uge. Det er bestyrelsens opfattelse at T-shirtene har skabt stor glæde ved alle medlemmer, da vi stadig kan se medlemmer gå med den.  

Medlemsmæssig kan vi også kun være godt tilfreds. Vi havde håbet på at runde 500 medlemmer efter det drastiske fald til 314 medlemmer i 2018/2019 sæsonen. Til årsskiftet var vi 780 medlemmer. Det er dejligt at se at vi er kommet så godt fra start. Nu gælder det både om at bevare alle de nye medlemmer samt få endnu flere. 

I år kunne vi genoptage en tradition med at afslutte året med en dans om det flydende juletræ, hvilket var til stor glæde for svømmerne. Ligeledes deltog vi også i en fælles juleafslutning med Egtved Idrætsforening som gik ganske godt.  

Vi har haft en god dialog med såvel Egtved Idrætsforening samt Egtved Hallen. Vi har drøftet om vi skulle indgå i Egtved Idrætsforening som er en flerstrenget forening. Vi har valgt at fortsætte som selvstændig forening og dermed ikke indgå i EIF. Derimod har vi valgt at have et løbende samarbejde med EIF, med jævnlig dialog. 

Vi kan nu se resultatet af vores donation på 1,5 mio. kr. til en dyb ende samt til vipper. Det er min vurdering at det var det helt rigtige vi gjorde. Vi kan se at vipperne er til stor glæde for såvel børn som voksne.  

Det er lykkedes at få rigtig mange instruktører til at flytte med til Egtved, ligeledes har vi haft held til at tiltrække nogle nye som vi nu er i gang med at oplære.  

Jeg vil takke alle instruktørerne og hjælpetrænere for deres ihærdige indsats, for at skabe gode og lærerige oplevelser for vores svømmere. Jeg er stolt over at stå som formand for et team som tilfredsstiller og glæder så mange svømmere hver eneste uge.  

 

Formand Brian Grøndahl 

 
Sæsonlængde forår 2024
Uge 14 til og med uge 24
Kalender
Besøg vores side
Vingsted Svømmeklub CVR 62548312